Яндекс.Метрика
Главная Бухгалтерия, аудит, налогообложение Договорные отношения в 2013 г. Судебная практика исполнения договоров. Защита от недобросовестного контрагента. Связь условий договора с налогообложением
ТРЕТИНГИ

Договорные отношения в 2013 г. Судебная практика исполнения договоров. Защита от недобросовестного контрагента. Связь условий договора с налогообложением

Стоимость:
184
26.09.2020 - 27.09.2020
Город: Киев
Адрес: Пожалуйста, уточняйте у представителя
12.09.2020 - 17.09.2020
Город: Ялта
Адрес: Пожалуйста, уточняйте у представителя
Документ об окончании Сертификат
Дополнительная информация: В счет указанной суммы входит плата за: комфортабельное размещение в двухместном номере; завтраки (шведский стол); обеды в дни занятий; лекции и консультации; материалы (в электронном виде); ужин-презентацию участников; программа отдыха; пользование пляжем и олимпийским бассейном с подогреваемой морской водой; сертификат. Время поселения: с 14.00 Время выселения: с 11.00
Контактное лицо: Ирина
Контактный телефон: (044) 451-88-12 (050) 312-34-73

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ Руководящие кадры, менеджеры среднего звена, финансисты и юристы

ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ

Повышение квалификации 

Программа

Нюанси складання та укладання господарських договорів. 

 1. Складання договорів - як уникнути помилок! Новітні підходи, зміни за Податковим кодексом та судова практика!

 2. Особливості укладання договорів з урахуванням вимог Податкового Кодексу України (ПКУ).

 3. Істотні зміни джерел регулювання договірних відносин. Звичай, узвичаєння, встановлений порядок - використання у суді.Аналогія: правила застосування (ст.8 ЦК). Застосування судом типових договорів, коли сторони не передбачили це у договорі.Тлумачення договору через суд - новий вид спорів: позиція ВГСУ (213 ЦК), можливі зловживання - використання для односторонньої зміни умов договору.

 4. Не обов’язковість законодавчих актів (6 ЦК) - можливість у договорі відступати від вимог законодавства та регулювати відносини на власний розсуд. Чи може договір суперечити за¬коно¬давству? Аналіз судових справ.

 5. Зміст договору: практичне та юридичне значення. Зв'язок з оподаткуванням, що обов’язково потрібно враховувати при укладенні договорів (предмет, ціна, строк, зміст...). Істотні умови договору: ЦК, ГК, судова практика. Де слід шукати істотні умови аби договір не визнали неукладеним? Наслідки недотримання вимог законодавства щодо змісту договору. Відсутність істотних умов. Поширені помилки. Звичайні та випадкові умови. Можливість заздалегідь встановити недійсність договору та їх наслідки. Умисне створення майбутніх проблем.

 6. Порядок укладання договорів. Помилки. Пропозиція та згода (оферта та акцепт). Узгодження спорів при укладенні. Протокол узгодження розбіжностей. Набрання чинності. Реєстрація. Порушення при укладенні: вплив на виконання. Протидія зловживанням. Стягнення завданої шкоди при веденні переговорів.

 7. Зміна умов, обов’язків (в т.ч. одностороння). Наслідки зміни умов при виконанні договору. Укладення додаткових договорів.

 8. Форма договору: письмова, усна, електронна, нотаріальна. Можливості, нюанси укладення. Наслідки недотримання (в т.ч. простої письмової, нотар.). Вимоги до письмової форми. Податковий аспект. Позиція ДПАУ. Порядок укладення у спрощений спосіб. Використання факсимільного підпису. Обов'язковість печатки і нумерації договорів. Укладання договору через: факс, ел. пошту, рахунок-фактуру, прийняття замовлення до виконання, оформлення накладних, конклюдентні дії, використання специфікацій. Визнання їх недійсними (для чого?). Нові підходи ВГСУ. Гарантійні листи: зміни, типові помилки. Виконання договору - як окрема угода.

 9. Хто має право укладати, підписувати, приймати виконання договорів? Нові підходи ВГСУ. Особливості для АТ після ухвалення нового корпоративного законодавства. Як перевірити повноваження - поширені помилки. Підписання договорів, як між українськ. підприємствами, так і при ЗЕД. Помилки і судова практика. Нові вимоги до статуту для встановлення повноважень.Укладання договору з порушенням повноважень - наслідки. Договір підписано не уповноваженою особою - що робити (нюанси для філій та представництв)? Наступне схвалення договору при підписанні неуповноваженою особою - новий підхід ВГСУ.

 10. Доручення. Підписання договорів без доручення: хто може, підстави. Відмова визнати підпис, експертиза. Факсимільний підпис. Довіреність. Як правильно скласти? Помилки при оформленні й застосуванні.

 11. Договори від імені філій і представництв. Правовий статус. Відповідальність філії (судова практика). Інші можливості для проведення діяльності за межами міста, де підприємство зареєстроване. Субсидіарна відповідальність.

 12. Строки й терміни в договорах. Строк дії договору та зобов’язання, різниця і наслідки. Нюанси ЦК, ГК. Закінчення строку дії договору: що робити якщо боржник не виконав зобов’язання? Нюанси для окремих договорів та грошових зобов’язань.Нарахування відсотків (%), штрафних санкцій після закінчення строку невиконаного договору. Поради. Позовна давність.

 13. Особливості визначення ціни та якості. Комерційне кредитування за ЦК (відстрочка платежу, аванси...). Визначення і використання у практиці понять „Звичайні вимоги” та „Звичайний рівень якості” тощо. Судова практика.

 14. Як правильно оформити виконання договору з урахуванням вимог Податкового кодексу! Акти приймання-передачі, акти звірки і т.п. Як правильно скласти? Поширені помилки. Особливості для договору поставки і для будівництва, ремонтних робіт. Нові підходи Вищого адміністративного суду України і ДПАУ до первинних документів (акти приймання-передачі, накладні тощо).

 15. Виконання договору. “Реальне і належне виконання” - нові підходи. Невиконання зобов’язань: типові помилки кредитора. Як боржник може скористатись колізіями ЦК, ГК, спеціальних та інших законів. Правила їх спільного застосування. Залік однорідних вимог - нові підходи ВСУ. Виконання взаємних зобов’язань - можливості боржника для відмови. Передбачуване невиконання договору. Негативні наслідки листів боржника про неможливість виконати договір. Новації, прощення боргу, податкові наслідки.

 16. Треті сторони у зобов’язаннях. Виконання договору за боржника третьою особою. Відмінність від уступки права вимоги й переводу боргу. Позиція ВГСУ. Чи потрібна згода кредитора? Як правильно оформити виконання договору третьою особою.

 17. Розірвання договору. Дострокове розірвання. Нові можливості зміни умов/розірвання договору в односторонньому порядку. Істотне порушення договору - підстава для одностороннього розірвання. Нове поняття цивільного права - істотна зміна обставин, як підстава односторонньої відмови боржника від виконання договору. Відмова від договору та розірвання договору без згоди іншої сторони (підстави, різниця, наслідки). Одностороння відмова, як оперативно-господарська санкція:огляд суд.практики.

 18. Визнання договорів (частин) недійсними. Проблеми добросовісного набувача - вилучення майна (наслідок визнання). Аналіз правових підстав. Подолання колізій. Помилки. Зміни за ЦК. Хто має право пред’явити позов про визнання недійсним (сторони договору, треті особи, податківці). Податкові аспекти. Можливості для віндикації. Строк позовної давностідля визнання. Спеціальна правосуб’єктність юр. особи, „позастатутні угоди”, колізії. ВСУ, ВГСУ. Позови про визнання договору дійсним.

 19. Нікчемні та оспорювані договори: наслідки для сторін. Визнання нікчемних договорів дійсними. Позиція ВСУ.

 20. Визнання договорів неукладеними, як спосіб ухилення від повернення боргу. Нова судова практика. Зміни. Наслідки такого визнання. Нові підстави. Відокремлення від визнання договорів недійсними (за підставами, наслідками..). Відсутність у договорі ціни - наслідки (позиція ВГСУ). Нові підходи ВСУ, ВГСУ. Поради з позовів про визнання неукладеним.

 21. Визнання недійсними документів, що не є договорами (акти прийому-передачі, накладні, довіреності, накази про призначення директором...). Наслідки: ухилення від визнання боргу погашеним, штучне створення боргових зобов’язань.. Визнання недійсними податкових документів. Судова практика і практика ДПАУ, податкових органів - нові тенденції.

 22. Визнання через суд відсутності прав - новий вид спорів за ГК. Припинення через суд зловживання правом - за ЦК. Судова практика на прикладі стягнення штрафних санкцій, вимоги дострокового повернення кредиту, діяльність АТ…

 23. Форс-мажор: непереборна сила, випадки, дії людей. Як правильно сформулювати? Нове ВГСУ. Форс-мажор і хард-шип. Небезпечна судова практика.

 24. Штрафні санкції. відповідальність. Як правильно встановити штрафні (пеня, штрафи), оперативно-господ. санкції. Чи можна збільшувати штрафні санкції обмежені законом? Зменшення судом штрафних санкцій - нові підходи ВГСУ. Вина. Розмір пені: перевищення 2-ої облікової ставки НБУ. Пеня за негрошові зобов’язання, розірвання договору оренди. Строки стягнення пені, пеня після закінчення терміну дії договору, після рішення суду. Застосування відсотків, % (536, 625 ЦКУ). Проценти: як частина боргу, як санкція. Чи стали % обов’язкові? Комерційний кредит. „Користування чужими коштами” - підстава стягнення відсотків. Нове в практиці - відсотки за товарним кредитом. Справляння відсотка інфляції. Розмір неустойки.Співвідношення збитків і неустойки (штраф. санкцій). Відокремлення господарсько-правової неустойки від штрафу і пені - новели ВГСУ. Приклади на договорі поставки. Обґрунтування вимог, якщо договір не визначає вид і розмір відповідальності. Чи завжди позивач повинен готувати для суду розрахунок штрафних санкцій? Можливості звільнення від відповідальності.

 25. Забезпечення виконання зобов’язань. Нові види забезпечення. Притримання майна - як застосовувати? Позиція ВГСУ.

 26. Відшкодування шкоди - нове у регулюванні. Визначення розміру (в т.ч. прострочення платежу). Договірний розмір шкодита його наслідки для судового розгляду спору. Практика, в т.ч. судова стягнення не отриманого доходу (втрачена вигода).Нюанси для випадків відключення електроенергії, знеструмлення приміщень. Нові можливості стягнення відшкодування збитків (обґрунтування вимог) за невиконання зобов’язань: штрафні, оперативно-господарські санкції: підстави, порядок застосування. Відступне при відмові від договору.

 27. Адміністративно-господарська, цивільно-правова відповідальність за невиконання договору. Строки застосування. Види санкцій. Чи вичерпний перелік санкцій? Хто застосовує фінансові, економічні, штрафні санкції, встановлені законодавством?

 28. Відповідальність за порушення грошового зобов'язання за ЦК (625 ЦК) та ГК (ст.231, 232 та 343). Нюанси.

 29. Зберігання та знищення документів щодо строків давності. Особливості для податкових документів.

Конкретні договори. Зміни в оподаткуванні та регулюванні за Податковим кодексом (ПКУ)

 1. Значення договору для оподаткування. Трактування в податковому законодавстві змісту договору з метою оподаткування. Практичні господарські операції та різні варіанти їх оформлення з метою оптимізації та мінімізації податків.

 2. Купівля-продаж, поставка, міна. Застереження по ПДВ на випадок зміни законодавства або перекваліфікації операцій! Укладення. На що звернути увагу при складанні договорів, щоб операцію не визнали вдаваною чи притворною. Правильне оформлення бонусів. Ціна в договорі: податкові моменти! Нові умови визначення ціни і перевірки якості товарів. Перехід права власності (в т.ч. новели за договором міни). Нюанси предплати, кредиту, відстрочки (можливість нарахування %).Договірна шкода. Істотні умови, зміст: судова практика. Держстандарти, технічні умови: чи обов’язкові? Нові вимоги, перспективи застосування правил “Інкотермс” (265 ГК). Форма: нотар, держреєстрація. Специфіка відчуження нерухомості.

 3. Договір про надання послуг, у т.ч. консультаційних, маркетингових, інжинірингу, інформатизації. Вимоги до оформлення консультаційних послуг. Отримання послуг від нерезидентів - можливі варіанти. Нюанси укладення і виконання. Платність послуг. Маркетингові послуги - позиція ДПАУ.

 4. Договір найму (оренди), в т.ч. нерухомості, житлових приміщень, транспортних засобів, землі, лізинг. Варіанти здачі в оренду на різних системах оподаткування. Особливості здачі в оренду нерухомості, що належить нерезиденту. Ризики, помилки. Вимоги. Обов'язкові умови. Істотні умови оренди за ГК, індексація плати... Одностороння відмова від оренди. Визнання договору оренди неукладеним, недійсним. Прокат. Оренда земельної ділянки. Оренда нерухомості. Зміни ЦК, ГК. Форма договору: обов’язкове нотаріальне посвідчення і держ. реєстрація. Строк: можна укласти „безстроковий” договір оренди приміщення? Пролонгація/переукладення договору: різниця, наслідки. Визнання переважного права. Орендна плата. Як примусити платити - поради. Поліпшення і створення нового майна. Оренда держ. і комун. майна. Оренда трансп. засобів. Договір лізингу: нюанси, вимоги ЦК, ГК.

 5. Підряд. Довгострокові договори в нових умовах. Доля старих схем мінімізації податків.

 6. Договір дарування та безкоштовна роздача товарів. Подарунки фізичним особам з мінімальними податками. Коли дарування не вважається даруванням?

 7. Договір доручення, комісії. Агентський договір. Комерційне посередництво. Зовнішньоекономічна (ЗЕД) комісія - нюанси обкладення ПДВ. Оподаткування вигоди за договором комісії. Курсові різниці при здійсненні договорів комісії та доручення. Як комісіонеру (повіреному) не стати постійним представництвом нерезидента? Комерційний представник. Комісійна винагорода, витрати комісіонера. Субкомісія. Нове в правилах односторонньої відмови від комісійного доручення. Порівняння договору комісії та агентського. Договір управління майном: форма, істотні умови, строк. Поради практики.

 8. Договір приєднання (ст.634 ЦК). Публічний договір. Договір на користь третьої особи. Договір новації. Особливостіукладення попередніх договорів за ЦК та ГК, наслідки недотримання умов попереднього договору.

 9. Договір позики. Коли виникають умовні відсотки? Позика від засновника. Підприємство переходить з однієї системи оподаткування на іншу: наслідки для позики. Укладення. Форма, розписка, можливість нарахування процентів (%), оспорювання договору позики. Трансформація (заміна) боргу, що виник з договору купівлі-продажу, найму... позиковим зобов’язанням. Кредитний договір. Договір безоплатного користування майном (позичка): вимоги щодо форми договору. Особливості.

 10. Договір поруки. Новели. Припинення поруки. Гарантія. Притримання. Інші види забезпечення зобов'язань (546 ЦК).

 11. Договір зберігання. Підводні камені. Види схову. Складські свідоцтва. Договір схову з адвокатом: зберігання первинної документації...

 12. Договір про спульну діяльність і простого товариства: відмінності. Як не втратити податковий кредит?! Правовий статус майна учасників простого товариства: порядок відшкодування збитків, розподілу прибутку. Нюанси немайнових вкладів учасників.

 13. Факторинг. Відмінність факторингу від уступки вимоги: чим це загрожує? Уступка вимоги та перевод боргу. Вимоги, що не можуть передаватись - зміни. Передача майна з обтяженнями - відмінності від переводу боргу. Нові можливості для відступлення права вимоги на стадії виконання судового рішення. Купівля-продаж боргів за ЦК. Відмінності від факторингу. Податкові аспекти.

 14. Операції з майновими правами інтелектуальної власності. Роялті та субліцензії. Бенефіціарний власник. Чи можна боротися з обмеженнями по роялті?

 15. Банковські договори. Новели. Спірні питання сплати % за кредитними договорами.

 16. Укладання догвоорів, яких немає в кодексах. Мерчандайзинг, дилерські, консигнація... Помилки за матеріалами суд.практики.

 17. Змішані договірні конструкції (декілька договорів в одному). Податкові наслідки! Помилки. Судова практика. Яким законодавством куруватись при виникненні спору? Доцільність використання та аналіз типових схем відносин, що вимагають застосування тих чи інших договірних конструкцій.

СТАТЬИ
Все статьи

Мир, в котором у каждого есть цель: речь Марка Цукерберга выпускникам Гарварда

1 июня 2021

Мир, в котором у каждого есть цель: речь Марка Цукерберга выпускникам Гарварда

0 692

Украина вошла в топ-50 стран мира по количеству пользователей смартфонов: насчитали 10 млн

15 мая

Украина вошла в топ-50 стран мира по количеству пользователей смартфонов: насчитали 10 млн

0 633

Море данных: как Одесская область развивает туризм с помощью Big Data

12 мая

Море данных: как Одесская область развивает туризм с помощью Big Data

0 721

Украинцы вывели на Kickstarter гарнитуру Hushme, которая делает разговоры по телефону неслышными для окружающих

11 мая

Украинцы вывели на Kickstarter гарнитуру Hushme, которая делает разговоры по телефону неслышными для окружающих

0 652

Микроменеджмент: когда руководитель хочет всё контролировать

28 апреля

Микроменеджмент раздражает, демотивирует, подрывает уверенность в себе и уважение к руководителю. Сотрудники перестают проявлять инициативу, а менеджер пытается в одиночку выполнить работу всей команды. Почему некоторые руководители хотят контролировать каждый шаг, что с этим делать и как быть, если вы и есть тот самый раздражающий микроменеджер.

0 370

Разработка маркетинговой стратегии и её основные этапы

28 апреля

Современные требования и методы развития продуктовых технологий на мировом рынке задают все больше динамики направлению digital-маркетинга. Digital-реклама настолько качественно вписалась в нашу повседневную жизнь, что мы практически перестали реагировать на нее, как на раздражающий фактор. Каким образом мировые маркетологи добрались до наших гаджетов и узнали все наши желания? Найти ответы на эти, и другие вопросы нам поможет анализ подходов в разработки маркетинговой стратегии. 

0 221

6 фактов о коучинге, о которых вы еще не знаете

20 марта

Любая работа коуча строится на следующих аксиомах: Каждый, без исключения, человек способен расти и развиваться, В тоже время человек может развиваться, если только он сам этого хочет. Соответственно, если нет развития, значит, человек сам его саботирует

0 567

Как долго мы будем работать вместе с роботами?

11 февраля

Когда речь заходит о концепции робототехники на рабочем месте, она может показаться чем-то далеким и чужим в сферах фантастических шоу, таких как «Красный карлик», и таких фильмов, как «Звездные войны». На самом деле, мы ближе к тому, чтобы роботы работали вместе с нами на рабочем месте, чем когда-либо прежде, и в некоторых местах...

0 378

DOU Проектор: Kyiv Maker Faire — как в Украине развивается мейкерство

5 мая 2017

В рубрике DOU Проектор все желающие могут презентовать свой продукт (как стартап, так и ламповый pet-проект). Если вам есть о чем рассказать — приглашаем поучаствовать. Если нет — возможно, серия вдохновит на создание собственного made in Ukraine продукта. Вопросы и заявки на участие присылайте на editors@dou.ua.

0 805

Velever: социальная сеть для всех, кто ведет спортивный образ жизни

28 апреля

Кто следит за своим здоровьем, посещает фитнес-центр или спортивную секцию, увлекается здоровым питанием, знает, что сегодня это целая субкультура. Большой мир, погружаясь в который, понимаешь, почему сегодня заботу о здоровье называют «образом жизни». Тренировки, спорт, вес, сон, правильное питание – все захватывает новичка, и он ищет полезную информацию, знающих и опытных инструкторов или просто активных сторонников здорового образа жизни.

0 676

РИТРИТ ОЛЬГИ ГОМОН ТАЙНЫ ЗДОРОВОГО ТЕЛА, КИПР, 6-13 ИЮЛЯ 2017

7 июня 2021

РИТРИТ ОЛЬГИ ГОМОН ТАЙНЫ ЗДОРОВОГО ТЕЛА, КИПР, 6-13 ИЮЛЯ 2017

0 1196

Главные IT-ивенты июня: конференции, лекции, митапы, саммиты и хакатоны

1 июня

Главные IT-ивенты июня: конференции, лекции, митапы, саммиты и хакатоны

0 2403

Запуск тематических дневных бизнес-практикумов

15 мая

Запуск тематических дневных бизнес-практикумов

0 767

Семинар: Джон Кехо - Подсознание может все

12 мая

Семинар: Джон Кехо - Подсознание может все

0 1286

Курс жесткой риторики искусство спора, защита от манипуляций

11 мая

Курс жесткой риторики искусство спора, защита от манипуляций

0 990

177 бесплатных онлайн-курсов мая по программированию и менеджменту

3 мая

Если вы все-таки решили не уезжать на майские, а вместо этого посвятить выходные саморазвитию, мы подготовили для вас традиционную подборку бесплатных онлайн-курсов ведущих учебных заведений мира, в том числе MIT, Принстона и Стэнфорда.

0 772

3D Upgrade: интенсив для дизайнеров и визуализаторов

2 июня 2017

3D Upgrade: интенсив для дизайнеров и визуализаторов

0 859

Украинцы запустили релокейт-платформу для IT-специалистов

3 мая

Украинская команда Relocate.me создала платформу для поиска IT работы по всему миру. Сервис бесплатный для всех желающих переехать.

0 901

Семинар Тони Роббинса «Раскрой свой скрытый потенциал»

28 апреля

Семинар Тони Роббинса РАСКРОЙ СВОЙ СКРЫТЫЙ ПОТЕНЦИАЛ Мы расскажем вам о Том, кто помог миллионам изменить свою жизнь, добиться успеха в делах, достичь любви и страсти в семье, познать себя и обрести силу.

0 776

Мастер-класс по личной эффективности Подсознание может всё 27 мая 2017

27 апреля

Мастер-класс по личной эффективности Подсознание может всё 27 мая 2017

0 710

Юрий Хазанов, YouTube: «Креаторов-миллионщиков в Украине около 30. Для рынка это очень хороший показатель»

2 сентября

Юрий Хазанов, YouTube: «Креаторов-миллионщиков в Украине около 30. Для рынка это очень хороший показатель»

0 629

iForum-2017: Дмитрий Лисицкий — о том, как продают американцы и почему мы не хуже

1 сентября

iForum-2017: Дмитрий Лисицкий — о том, как продают американцы и почему мы не хуже

0 832

Apple представила конкурента Amazon Echo и Google Home

7 июня

Apple представила конкурента Amazon Echo и Google Home

0 1043

Google готовит потребительские 360-градусные камеры с поддержкой нового стандарта Street View

12 мая

Google готовит потребительские 360-градусные камеры с поддержкой нового стандарта Street View

0 737

Новый рекорд среди украинских стартапов: Grammarly привлек $110 млн инвестиций

11 мая

Новый рекорд среди украинских стартапов: Grammarly привлек $110 млн инвестиций

0 634

УкрАгроКонсалт проведет конференции ‘Black Sea Grain’ и ‘Black Sea Oil Trade’ совместно 2-3 сентября в новом формате

15 июля 2020

Итак, 17-я Международная конференция ‘‘Black Sea Grain’ и 8-я Международная конференция и ‘Black Sea Oil Trade’ состоятся 2-3 сентября, в Event Hall Obolon, Киев. Trade Must Go On! 

0 557

Как правильно увольнять сотрудников?

31 июля 2017

Как часто можно встретить негативные отзывы о компании, которые распространяют уволенные сотрудники?

На форумах о работодателях и в социальных сетях можно найти тысячи историй обиженных работников, с которыми “очень несправедливо обошлись”. Подобные отзывы зачастую наносят компании ощутимый финансовый и репутационный ущерб. Где кандидаты чаще всего ищут информацию о потенциальном работодателе? Правильно, в интернете. Как Вы думаете, захотят ли они прийти в Вашу компанию, прочитав негативные отзывы бывших работников?

Руководители часто сами провоцируют всплеск негативных отзывов о компании, неправильно увольняя сотрудников. Например, увольняя сотрудника совершенно неожиданно для него, не объясняя причин своего решения. Важно уметь правильно расставаться с сотрудниками, для того, чтобы они не вредили репутации Вашей компании. О том, как это сделать, мы расскажем в этой статье.

 

0 501

Легкий старт в программировании: Really?

30 июня

Профессия настоящего и будущего. Сейчас многие хотят стать айтишниками, но не все ли на это способны?. О том, почему, кому и как легко стать программистом, читайте в материале «Легкий старт в программировании: Really?».

0 520

Фестиваль Robotica-2017

5 мая

6 мая в столичном Дворце спорта пройдет 9-й Всеукраинский фестиваль робототехники Robotica-2017. На мероприятии впервые представят взрослую категорию роботов — в соревнованиях примут участие студенты украинских университетов. В рамках фестиваля состоится Всеукраинская олимпиада по робототехнике, детский архитектурный конкурс и будет представлена программа по виртуальной реальности.

0 667

Что станет прорывом в украинском онлайн-ритейле и доставке

15 октября 2021

Что станет прорывом в украинском онлайн-ритейле и доставке

0 692

Неделя до Mobile Beach Conference: что вас ждет на самом крупном ивенте по мобильному маркетингу в Европе

11 сентября

Неделя до Mobile Beach Conference: что вас ждет на самом крупном ивенте по мобильному маркетингу в Европе

0 675

5 книг на лето от Билла Гейтса

1 сентября

5 книг на лето от Билла Гейтса

0 653

SpaceX начнет запуск спутников для раздачи интернета в 2019 году. Пинг — от 25 ms

5 августа

Хотя Илон Маск нацелен на Марс, основную прибыль в последующие пять лет SpaceX планирует получить от создания космического интернета-провайдера. На слушаниях по инфраструктуре для широкополосного интернета в сенате одна из вице-президентов компании Патрисиа Купер рассказала детали проекта. SpaceX планирует запустить тестовый спутник уже в этом году, а полноценное развертывание системы начнется в 2019 году. На полную мощность она выйдет спустя пять лет, пишет Ars Technica.

0 602

Украинский стартап Hushme успешно собрал $70 000 на Kickstarter

7 июня

Украинский стартап Hushme успешно собрал $70 000 на Kickstarter

0 651

Как развивается видеореклама в уанете: исследование

2 июня

Как развивается видеореклама в уанете: исследование

0 741

Верните наши денежки: как TaxFree4U компенсирует налоги после шоппинга в ЕС

3 мая 2017

Начало действия безвизового режима не за горами — самое время заказывать билеты и планировать места для посещения и шоппинга. Важно помнить, пока Украина не стала полноценным членом Евросоюза, мы имеем полное право на возврат части средств за покупки, вывозимые за пределы содружества. Вместе с сервисом TaxFree4U все сложности этого процесса остаются в далеком прошлом.

0 673

Куда пойти в IT?

28 апреля

Этот мастер-класс для тех, кто хочет: начать карьеру в сфере информационных технологий; выбрать свой карьерный путь и определиться с направлением развития.

0 661

Достижение максимума 2.0 17 октября 2017 Брайан Трейси

27 апреля

Достижение максимума 2.0 17 октября 2017 Брайан Трейси

0 744

Apple сильно снижает прибыль партнёров с мобильных приложений

25 апреля

Для тех, кто не знал, у Apple существует так называемая «affiliate» программа, в рамках которой владельцы информационных сайтов и блогов могли зарабатывать до 7% от стоимости приложения, если читатели переходили по ссылкам с обзоров и устанавливали себе программы и игры.

0 642

Как на гифках построить бизнес с оценкой в $600 млн — история сервиса Giphy

2 ноября 2021

Как на гифках построить бизнес с оценкой в $600 млн — история сервиса Giphy

0 678

Еженедельные заседания бесплатного английского киноклуба

11 октября

Еженедельные заседания бесплатного английского киноклуба

0 770

18 гениальных изобретений, которые должны быть повсюду

3 октября

Разного рода гаджеты и новые устройства все прочнее оседают в нашей повседневной жизни, делая ее удобнее, где бы мы ни находились — на кухне, в офисе, в спальне или же за рулем.

0 710

Джон Кехо - Подсознание может все

12 сентября

Джон Кехо - Подсознание может все

0 676

LightField - интерьерная фотостудия в Киеве

1 июня

LightField - интерьерная фотостудия в Киеве

0 873

Заменят ли мобильные приложения врачей?

28 апреля 2017

В цифровом мире существует более 165 000 приложений для медицины и здорового образа жизни. Эти приложения мониторят качество сна, напоминают нам пить воду, связывают нас с профессиональными врачами и даже делают кардиограмму. Соединение технологии и потребности быть здоровым открывает новые горизонты как перед разработчиками приложений, так и перед пользователями. ComboApp рассказывает о новейших трендах в индустрии mHealth и рассуждает о том, какие вызовы они поставят перед рынком мобильных приложений.

0 724

Ян Ружичка: «Украина имеет потенциал делать свои качественные товары, а не импортировать морковку из Польши»

27 апреля

Руководитель интернет-магазина ELNINO.UA™ Ян Ружичка рассказал о своем первом опыте продвижения в сфере e-commerce, о запуске собственного проекта и связанных с этим трудностях, о сервисах, которые облегчают работу и особенностях их использования, а также об изменениях в Таможенном кодексе Украины и их последствиях для отечественного покупателя.

0 648

Биометрический паспорт Украины. Кто и где может получить – 7 правил

26 апреля

Обладатели биометрических паспортов уже могут паковать чемоданы для поездок в ЕС, в то же время остальным предлагаем ознакомиться с информацией про то, как и где можно получить документ.

0 712

Бесплатная школа программирования UNIT Factory запустила второй набор студентов

25 апреля

Школа программирования без лекций и учителей UNIT Factory, которую открыли в Киеве в прошлом году, объявила о втором наборе студентов. Как сообщили AIN.UA представители учебного заведения, на данный момент подготовку в UNIT Factory проходят 280 человек, а к концу 2017 года года число студентов планируют увеличить до 800. Обучение в UNIT Factory бесплатно при условии, что выпускники останутся работать в Украине в течение минимум трех лет, без ограничений по выбору работодателей.

0 716

Инвестируя в будущее: дискаунт-предложение для украинских стартапов от Coworking Platforma

21 апреля

Первого мая Coworking Platforma, самый быстроразвивающийся интернациональный коворкинг Киева, откроет свои двери в деловом центре «Леонардо». Запуск этого проекта станет новым этапом формирования пула стартапов в Украине.

0 589